Jagt- og vildtforvaltningsloven § 11

  1. § 11
    Personer, der af miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at opspore og aflive nødstedt vildt, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om opsporing og aflivning af nødstedt vildt.
  3. Stk. 3.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om udstedelse og tilbagekaldelse af den legitimation, der er nævnt i stk. 1.