Jagt- og vildtforvaltningsloven § 11

  1. § 11
    Personer, der af miljøministeren bemyndiges til at opspore og aflive nødstedt vildt, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan fastsætte regler om opsporing og aflivning af nødstedt vildt.
  3. Stk. 3.
    Miljøministeren kan fastsætte regler om udstedelse og tilbagekaldelse af den legitimation, der er nævnt i stk. 1.