Investorfradragsloven § 12

 1. § 12
  Loven træder i kraft den 1. februar 2019.
 2. Stk. 2.
  Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019.
 3. Stk. 3.
  Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2019 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2019, der følger af denne lov.
 4. Stk. 4.
  Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2019, der foreligger pr. 1. maj 2021.