Investeringsscreeningsloven § 48

  1. § 48
    Efterleves et påbud om afvikling af en udenlandsk direkte investering efter § 19 eller § 31, stk. 2, ikke inden for den fastsatte frist, kan Erhvervsstyrelsen ophæve den stemmeret, der er knyttet til ejerandele i den danske virksomhed, der tilhører den pågældende udenlandske investor. Har Erhvervsstyrelsen ophævet stemmeretten, kan ejerandelene ikke indgå ved opgørelse af de stemmeberettigede ejerandele.
  2. Stk. 2.
    Særlige økonomiske aftaler, der er i strid med et afslag eller forbud efter § 18 eller et påbud om afvikling af en særlig økonomisk aftale efter § 19 eller § 31, stk. 2, er uden gyldighed mellem parterne.