Investeringsscreeningsloven § 26

  1. § 26
    Erhvervsstyrelsen gennemfører en risikobaseret kontrol af udenlandske direkte investeringer eller særlige økonomiske aftaler, der er anmeldt efter §§ 10 eller 11, for at forhindre, at de kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.