Investeringsscreeningsloven § 21

  1. § 21
    Erhvervsministeren kan, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov, iværksætte ekspropriation af privat ejendom.
  2. Stk. 2.
    Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.
  3. Stk. 3.
    Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ekspropriation efter stk. 1.