Investeringsforeningsloven § 9

  1. § 9
    Medlemmet kan i sin danske skat fradrage skat af foreningen betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af indkomst fra den kontoførende forenings aktiver og passiver, der ikke er skattepligtig for foreningen.
  2. Stk. 2.
    Fradraget efter stk. 1 kan dog ikke udgøre et større beløb end det, der ville kunne fradrages efter ligningslovens § 33 og dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvis medlemmets andel af den kontoførende forenings aktiver og passiver, der ikke er skattepligtig for foreningen, havde været ejet direkte af medlemmet.