Investeringsfondsloven § 2

  1. § 2
    Berettiget til at foretage henlæggelse til investeringsfond er skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Henlæggelse til investeringsfond kan ikke foretages af vekselerere, bankierer og finansierings- og investeringsvirksomheder.