Integrationsloven § 58

 1. § 58
  Loven træder i kraft den 1. januar 1999, jf. dog stk. 2-4.
 2. Stk. 2.
  §§ 6, 7, 8 og 9 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
 3. Stk. 3.
  Lovens kapitler 3-6, 9 og 10 gælder ikke for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse inden den 1. januar 1999.
 4. Stk. 4.
  § 62, nr. 2-6, træder i kraft den 1. juli 1998 og har virkning fra og med tilskudsåret 1999.
 5. Stk. 5.
  Integrationsrådene afholder tidligst den 1. juli 1999 valg til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter, som herefter afholder valg til Rådet for Etniske Minoriteter. Er der den 1. juli 1999 ikke oprettet 14 integrationsråd, afholdes valget, når dette er tilfældet. Funktionsperioden for repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter og Rådet for Etniske Minoriteter følger herefter den kommunale valgperiode.