Integrationsloven § 47

  1. § 47
    Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren nærmere regler om anvisning af refusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision, herunder nærmere regler om udbetaling af tilskud og anvisning af refusion efter § 45, stk. 4-6, 8 og 9, og §§ 45 a og 45 b og om vilkårene herfor.
  2. Stk. 2.
    Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren regler om forældelse af kommuners krav om refusion og tilskud efter denne lov.