Integrationsloven § 45 b

  1. § 45 b
    Staten yder i 2017 og 2018 til den enkelte kommunalbestyrelse et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og familiesammenført til en flygtning, der er kommet i ordinær beskæftigelse. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter regler om beregning og udbetaling af tilskuddet.