Integrationsloven § 32

  1. § 32
    Har kommunalbestyrelsen i den kommune, hvortil den pågældende udlænding flytter, ikke godkendt at overtage ansvaret for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, kan kommunalbestyrelsen i denne kommune bestemme, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen eller overgangsydelsen nedsættes eller ophører.
  2. Stk. 2.
    Flytter en udlænding, der i medfør af stk. 1 har fået nedsat sin selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, tilbage til den kommune, som den pågældende er fraflyttet, udbetaler kommunalbestyrelsen i denne kommune efter ansøgning fuld selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse fra udgangen af den første hele måned efter tilbageflytningen, såfremt de øvrige betingelser herfor efter reglerne i dette kapitel er opfyldt.