Integrationsloven § 27

  1. § 27
    En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger, som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, opfylder sin rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes inden 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af rådighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første samtale.
  2. Stk. 2.
    Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, inden 2 uger efter første samtale efter stk. 1 give udlændingen tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet eller pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter.