Integrationsloven § 2

 1. § 2
  Omfattet af denne lov er flygtninge, jf. stk. 2, familiesammenførte udlændinge, jf. stk. 3 og 4, og indvandrere, jf. stk. 6.
 2. Stk. 2.
  Ved en flygtning forstås i denne lov
  1. 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8,
  2. 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b,
  3. 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, medmindre udlændingen er omfattet af stk. 3, 4, 5 eller 6 eller
  4. 4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 e.
 3. Stk. 3.
  Ved en familiesammenført udlænding til en flygtning forstås i denne lov
  1. 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, på baggrund af familiesammenføring til en flygtning, jf. stk. 2, eller
  2. 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en flygtning, jf. stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Ved andre familiesammenførte udlændinge forstås i denne lov
  1. 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, litra a, b eller e,
  2. 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2, litra a, b eller e,
  3. 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, litra a, b eller e, eller
  4. 4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, der ikke er flygtning, jf. stk. 2, eller indvandrer, jf. stk. 6.
 5. Stk. 5.
  Loven gælder ikke for en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 5.
 6. Stk. 6.
  Ved en indvandrer forstås i denne lov
  1. 1) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a,
  2. 2) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 i-9 l,
  3. 3) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 p,
  4. 4) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 4,
  5. 5) en udlænding med opholdstilladelse efter § 9 d,
  6. 6) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f,
  7. 7) en udlænding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er omfattet af nr. 4-6, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 m eller 9 n eller § 9 q, stk. 2,
  8. 8) en udlænding, som uden at være omfattet af nr. 9 har fast, lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1, eller
  9. 9) en udlænding, som har ophold her i landet i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v.
 7. Stk. 7.
  Lovens kapitel 3, 4, 5, 6 og 7 finder ikke anvendelse for indvandrere.
 8. Stk. 8.
  Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt, en udlænding er omfattet af stk. 2, 3, 4 eller 6. Udlændingestyrelsen kan i den forbindelse, hvis særlige grunde taler derfor, træffe afgørelse om, at en familiesammenført udlænding, jf. stk. 3 og 4, er omfattet af reglerne i kapitel 3 om boligplacering.