Inspire-loven § 7

 1. § 7
  De søge- og visningstjenester, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, skal stilles gratis til rådighed for offentligheden, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Offentlige myndigheder, der leverer visningstjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, kan dog opkræve gebyr herfor.
 3. Stk. 3.
  Offentlige myndigheder, der leverer de øvrige tjenester, som er nævnt i § 4, stk. 1, kan opkræve gebyr herfor.
 4. Stk. 4.
  Det er en betingelse for opkrævning af gebyr for levering af visningstjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, tjenester, der gør det muligt at nedtage kopier af geodatasæt, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, eller tjenester, som gør det muligt at aktivere geodatatjenester, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, at der er adgang til at betale gebyr via e-handelstjenester. Disse tjenester kan være omfattet af ansvarsfraskrivelse eller licens.
 5. Stk. 5.
  Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter bestemmelser om betaling af gebyr for levering af geodatasæt og geodatatjenester, jf. stk. 2 og 4.