Inspire-loven § 12

  1. § 12
    Energi-, forsynings- og klimaministeren overvåger udbygningen, anvendelsen og vedligeholdelsen af infrastrukturen for geografisk information og tilsender Kommissionen rapporter herom.
  2. Stk. 2.
    Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte bestemmelser om den overvågning, der skal finde sted efter stk. 1, og om dens nærmere indhold. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at offentlige myndigheder skal tilsende energi-, forsynings- og klimaministeren oplysninger til brug for udarbejdelsen af rapporter om denne overvågning.