Innovationsloven § 2

  1. § 2
    Miljø- og fødevareministeren kan under iagttagelse af procedurerne i denne lov iværksætte særlige initiativer for at styrke innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.