Innovationsloven § 1

 1. § 1
  Formålet med denne lov er at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens innovations-, forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at bidrage til at
  1. 1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet,
  2. 2) styrke fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens konkurrenceevne,
  3. 3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder nonfoodprodukter, med højt innovationsindhold,
  4. 4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og dyrevelfærd samt gode arbejdsbetingelser,
  5. 5) forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret, og
  6. 6) styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens virksomheder og institutioner.