Indkvarteringsloven § 7

  1. § 7
    Staldene skal være i forsvarlig Stand, vel vedligeholdte og indrettede med Spiltov, Hække og Krybber; Spiltovene skal være mindst 125 cm brede.