Indkvarteringsloven § 34

  1. § 34
    Denne Lov træder i Kraft den 1. April 1924.