Indkvarteringsloven § 31

  1. § 31
    Uenighed mellem de militære og civile Myndigheder vedrørende den ekstraordinære Indkvartering afgøres af vedkommende højere militære Myndighed og Amtmanden i Forening. Opnaas ikke Enighed mellem disse om en Afgørelse, forelægges Sagen for Krigsministeriet, der træffer Afgørelse efter Forhandling med Indenrigsministeriet.