Indkvarteringsloven § 30

  1. § 30
    De ekstraordinære Indkvarteringsydelser rekvireres af vedkommende militære Myndighed hos den civile Øvrighed, i Købstæderne hos Borgmesteren (Magistraten) og paa Landet hos Politimesteren. Ved krigsmæssige Øvelser og iøvrigt i paatrængende Tilfælde kan dog paa Landet Rekvisitionen ske hos vedkommende Sognefoged.