Indkvarteringsloven § 27

  1. § 27
    De militære Myndigheder kan i fornødent Omfang kræve sig overladt Brugen af Magasiner og Skure mod en passende Godtgørelse.