Indkvarteringsloven § 25

  1. § 25
    De militære Myndigheder kan kræve sig overladt Brugen af Lokaler, der er egnede til Vagtstuer og Arrestlokaler. Til Vagtstuer og Arrester skal af den, der afgiver dem, leveres fornødent Lys og Brændsel. Derimod paahviler det Militæret selv at tilvejebringe det særlige Inventar (Borde, Bænke m.v.), som maatte udkræves til Brug i Vagten og Arresten.