Indkvarteringsloven § 24

  1. § 24
    De militære Myndigheder kan kræve Staldrum for samtlige de til den indkvarterede Styrke hørende Heste. Staldrummet skal være forsynet med Staldrekvisitter og om fornødent med Belysningsmidler. Kvarterværten skal levere Strøelse og Belysningsmateriale (Petroleum, Gas, Elektricitet).