Indkvarteringsloven § 22

  1. § 22
    Som Godtgørelse for de ovennævnte Indkvarteringsydelser betaler Staten: