Indkvarteringsloven § 20

  1. § 20
    Som Vinterkvarter til Kornetter, Korporaler, Underkorporaler og dermed ligestillede samt menige i Tiden fra 15. Oktober til 14. Maj skal ydes Soveplads i et til Beboelse egnet sundt og tørt Lokale, der skal være forsynet med en Seng med Sengetøj pr. Mand. De indkvarterede skal derhos have Adgang til et opvarmet og oplyst Værelse.