Indkvarteringsloven § 18

 1. § 18
  Bestemmelserne om ekstraordinær Indkvartering kommer til Anvendelse, naar militære Styrker skal indkvarteres udenfor deres Garnison, samt ved Indkvartering af det Personale, der udsendes af Generalstaben til topografiske Arbejder.
  1. 1. Kvarter - med eller uden Bespisning - til samtlige til den militære Styrke hørende Personer samt Skrivestuer,
  2. 2. Staldrum til samtlige til den militære Styrke hørende Heste,
  3. 3. Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.,
  4. 4. Sygelokaler,
  5. 5. Samlings- og Øvelsespladser,