Indkvarteringsloven § 10

  1. § 10
    Det paahviler Kommunen i fornødent Omfang til Garnisonen at afgive følgende Lokaliteter med det til deres særlige Anvendelse fornødne faste Tilbehør: