Indkvarteringsloven § 1

 1. § 1
  Bestemmelserne om ordinær Indkvartering kommer til Anvendelse overfor de Købstæder, i hvilke Staten har oprettet eller opretter Garnisoner, samt overfor de Landkommuner, i hvilke Staten opretter Garnison, og som er villige til at underkaste sig disse Bestemmelser, jfr. § 1 i Lov Nr. 77 af 12. Marts 1923.
  1. 1. Kvarter til det værnepligtige Mandskab, dog undtaget Sekondløjtnanter og ligestillede,
  2. 2. Staldrum til de til Garnisonen hørende Heste med Undtagelse af Officersheste,
  3. 3. Vagt- og Arrestlokaler, Værksteder, Magasiner m.m.,
  4. 4. Sygestuer eller Sygehuse til Garnisonens syge, samt
  5. 5. Samlings- og Eksercerpladser,