Indkomstregisterloven § 5

  1. § 5
    Vægrer nogen sig ved at efterkomme §§ 2-4 i denne lov, afgør told- og skatteforvaltningen, hvorvidt den pågældende er pligtig dertil. Indberetningen kan om fornødent fremtvinges ved pålæg af tvangsbøder.