Indfødsretsloven § 2 A

  1. § 2 A
    Et udenlandsk barn under 12 år, der er adopteret ved en dansk adoptionsbevilling, bliver dansk statsborger ved adoptionen, hvis barnet adopteres af et ægtepar eller et samlevende par, hvor mindst én af ægtefællerne eller en af de samlevende er dansk statsborger, eller af en enlig dansk statsborger.
  2. Stk. 2.
    Dansk indfødsret erhverves fra det tidspunkt, hvor adoptionens retsvirkninger indtræder.
  3. Stk. 3.
    Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor barnet er adopteret ved en udenlandsk afgørelse, der anerkendes i medfør af adoptionslovens § 28, stk. 2.