Indfødsretsloven § 1

  1. § 1
    Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Et barn født i et område omfattet af straffelovens § 114 j, stk. 3, erhverver ikke dansk indfødsret ved fødslen efter en forælder, hvis denne forælder uden tilladelse, og uden at indrejsen eller opholdet er led i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, er indrejst eller opholder sig i området, medmindre barnet derved bliver statsløst.
  3. Stk. 3.
    Hittebarn, som bliver fundet her i riget, anses, indtil andet oplyses, som havende dansk indfødsret.