Ikrafttrædelsesloven § 3

  1. § 3
    Endvidere ophæves følgende bestemmelser:
  2. Stk. 2.
    Endelig ophæves, hvad der i øvrigt i de hidtil gældende love og anordninger måtte være stridende imod indholdet af borgerlig straffelov og nærværende lov.