Ikrafttrædelsesloven § 15

  1. § 15
    (Ophævet).