Ikrafttrædelsesloven § 1

  1. § 1
    Tidspunktet for borgerlig straffelovs ikrafttræden fastsættes ved en af justitsministeren mindst 6 måneder forud i Lovtidende indrykket bekendtgørelse. Loven træder dog senest i kraft den 1. januar, som indtræder 2 år efter udløbet af det år, hvori loven stadfæstes.
  2. Stk. 2.
    Samtidig med borgerlig straffelov træder nærværende lov i kraft.