Hvidvaskloven § 79

  1. § 79
    Med bøde straffes en virksomhed eller en person, der ikke efterkommer et påbud, som er givet i medfør af § 51, § 54, stk. 1, eller §§ 60 eller 66.