Hvidvaskloven § 53

  1. § 53
    Erhvervsministeren kan for virksomheder som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-13, 19, 23 og 24, fastsætte regler om disse virksomheders pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af virksomheden og om, at Finanstilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før virksomheden.