Hvidvaskloven § 52

  1. § 52
    Finanstilsynet kan for virksomheder og personer som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 8, 23 og 24, fastsætte nærmere regler om anmeldelse, registrering og offentliggørelse, herunder om, hvilke oplysninger der skal registreres, og hvilke forhold anmeldere eller andre kan indsende og registrere elektronisk i Finanstilsynets it-system ved at benytte digital eller tilsvarende elektronisk signatur, samt om brugen af dette system.