Hvidvaskloven § 25

 1. § 25
  Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal undersøge baggrunden for og formålet med alle transaktioner, der
  1. 1) er komplekse,
  2. 2) er usædvanlig store,
  3. 3) foretages i et usædvanligt mønster eller
  4. 4) ikke har et åbenbart økonomisk eller lovligt formål.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder og personer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.
 3. Stk. 3.
  Resultaterne af en undersøgelse skal noteres og opbevares, jf. § 30.
 4. Stk. 4.
  En registreret person har ikke ret til indsigt i personoplysninger, der vedrører den pågældende selv, der er eller vil blive behandlet efter stk. 1-3.