Hjemmeværnsloven § 6

  1. § 6
    Hjemmeværnets personel omfatter:
    1. 1) Personel, der er ansat til tjeneste i hjemmeværnet.
    2. 2) Frivillige i hjemmeværnet.
  2. Stk. 2.
    Det i stk. 1, nr. 1, nævnte personel er omfattet af lov om forsvarets personel.