Hjemmeværnsloven § 1

  1. § 1
    Hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse.
  2. Stk. 2.
    Hjemmeværnets virksomhed tilrettelægges således, at de frivilliges opgaver i muligt omfang udføres i nærheden af den enkeltes hjemegn.
  3. Stk. 3.
    Hjemmeværnets frivillige, jf. § 7, er opdelt i en aktiv styrke og i en reserve.