Hesteloven § 25

  1. § 25
    Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten i en tidlig alder oplæres til at blive håndteret.
  2. Stk. 2.
    Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
  3. Stk. 3.
    Kravet i stk. 1 gælder ikke hestepopulationer, der lever delvis vildt i særligt afgrænsede områder.