Hesteloven § 20

  1. § 20
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold m.v. Miljø- og fødevareministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at § 19, stk. 1, kan fraviges for heste af bestemte racer.