Hesteloven § 19

  1. § 19
    Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.
  2. Stk. 2.
    I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i § 8, stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding.