Havstrategiloven § 4

 1. § 4
  Miljøministeren udarbejder efter forudgående drøftelse med berørte statslige myndigheder havstrategier for havområderne i
  1. 1) Nordsøen, herunder Kattegat, og
  2. 2) Østersøen.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan bestemme, at havområderne nævnt i stk. 1 skal underopdeles. Underopdeles havområderne, skal der udarbejdes en havstrategi for hvert af de underopdelte havområder.
 3. Stk. 3.
  Havstrategierne skal samordnes med de lande, som Danmark deler havregioner med.