Havstrategiloven § 23

 1. § 23
  Følgende tidsfrister er gældende for tilvejebringelsen af havstrategierne efter kapitel 2 og 3:
  1. 1) Basisanalyserne skal foreligge senest den 15. juli 2012.
  2. 2) Beskrivelserne af god miljøtilstand skal foreligge senest den 15. juli 2012.
  3. 3) Miljømålene skal være fastsat senest den 15. juli 2012.
  4. 4) Miljøministeren offentliggør senest den 31. december 2013 relevante oplysninger om de geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der er nævnt i § 10, stk. 2.
  5. 5) Overvågningsprogrammerne opstilles og gennemføres senest den 15. juli 2014.
  6. 6) Indsatsprogrammerne udarbejdes senest den 31. december 2015.
  7. 7) Indsatsprogrammerne iværksættes senest den 31. december 2016.