Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven § 3

  1. § 3
    Familierettens afgørelse om overførsel af kompetence efter konventionens artikel 8 og 9 træffes ved kendelse. Afgørelsen kan kæres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 37.