Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven § 16

  1. § 16
    Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.
  2. Stk. 2.
    Lovens §§ 1-8, 13 og 14 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.