Haagerbørnebeskyttelseskonventionsloven § 1

 1. § 1
  Bestemmelserne i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (Haagerbørnebeskyttelseskonventionen) gælder her i landet.
 2. Stk. 2.
  En dansk oversættelse af konventionen er medtaget som bilag til loven.
 3. Stk. 3.
  Konventionens bestemmelser finder ikke anvendelse, i det omfang særlige regler er fastsat i andre retsforskrifter.
 4. Stk. 4.
  Konventionens bestemmelser finder ikke anvendelse i det indbyrdes forhold mellem Danmark og Færøerne henholdsvis Danmark og Grønland.
 5. Stk. 5.
  Social- og indenrigsministeren kan bestemme, at loven finder helt eller delvis anvendelse på overenskomster om ændring af konventionen.