Gymnasieloven § 48

  1. § 48
    Loven træder i kraft den 1. august 2005, jf. dog stk. 2 og 3.
  2. Stk. 2.
    Loven har virkning for elever, der påbegynder undervisningen den 1. august 2005 eller senere, og for kursister, der påbegynder undervisningen på studenterkursus den 1. august 2006 eller senere.
  3. Stk. 3-7.
    (Udelades)